Λατινικά (ΟΠ)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3

Κειμ.5 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5

Κειμ.6

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6

Κειμ.7

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7

Κειμ.11

Μετάφραση

Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11

Κειμ.13

Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13

Κειμ.14

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14

Κειμ.15

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15

Κειμ.20

Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 16, γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18, 19, 20

Κειμ.21

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 21

Κειμ.24

Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24

Κειμ.25

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25

Κειμ.27

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27

Κειμ.29

Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 28, συντακτικό κειμένου 29

Κειμ.31

Μετάφραση

Συντακτικό κειμ.30, 31

Κειμ.34

Μετάφραση

Γραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34

Κειμ.36

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Κειμ.38

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38

Κειμ.42

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 39, 40 (μόνο οι εναντιωματικές), 41( μόνο οι απλές παραβολικές), 42

Κειμ.43

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις)

Κειμ.44

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 44 και γραμματική κειμένου 50

Κειμ.45

Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 45