Ιστορία (ΟΠ)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

  1. A. Η Ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση

Β. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα 
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                              (1821-1936)

     Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880)

     Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)

     Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922)

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

   Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή)

   Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)

  Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922

   Β. Μικρασιατική καταστροφή

   Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων

   Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση

   Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα